SPARTAS ELITEUDVALG BESTÅR AF FØLGENDE MEDLEMMER:

 

Carsten Bomme

Michael Jørgensen

Khavaquiah Rasmusen

Thomas Bøgh, næstformand