Familie

Ungdomsorganisationen i Sparta.
Helt overordnet er der ansat en ungdomsleder i Sparta. Derudover er der nedsat et ungdomsudvalg, som står for – i samarbejde med ungdomschefen – at tegne de overordnede linier for hvordan vi ønsker at arbejde med ungdommen i Sparta. Formanden og de menige medlemmer af ungdomsudvalget vælges ind på den årlige generalforsamling (ultimo januar) i Sparta.

Træningsgrupper.

Sparta ungdom tilbyder træning i mange grupper, og er delt op efter alder. Når du træner i Sparta bliver du en del af den bedste ungdomsafdeling i Danmark. Vi tilbyder træning i alle atletikkens discipliner med andre unge på din egen alder.
DESVÆRRE HAR VI VENTELISTE TIL ALLE VORES HOLD
Spørgsmål ang. grupperne foretages via mail til ungdomschef Charlotte Beiter Bomme på mail [email protected]. Hvis man gerne vil skrives op på venteliste, så skal man skrive til [email protected]

Oversigten over de hold, som findes i Sparta ungdom kan du se her: http://atletik.sparta.dk/traningshold-ungdom/

Oprykning til en anden gruppe.
Indplacering i grupperne sker efter alder. Oprykning sker automatisk, når man har alderen til at rykke op. Hvis en aktiv i alderen 14-19 år har ønske om at træne med en anden gruppe, skal den aktive/aktives forældre tale med træneren herom.
Hvorvidt den aktive kan rykkes over i en anden gruppe, afhænger af mange faktorer, heriblandt modenhed, teknisk niveau, ambitioner og om der er plads i gruppen.

Træningstider i de forskellige grupper.
Se hjemmesiden, da den altid er opdateret.

At passe sin træning.
Hvis du vil være en del af Sparta, er det vigtigt, at du passer din træning. Meld afbud hvis du ikke kan komme. Hvis du ikke passer din træning over en længere periode, kan din plads på holdet bortfalde. Eftersom vi har ventelister på vores hold, er det vigtigt, at de der rent faktisk har en plads på holdet, også passer sin træning.
Indendørs og udendørs træning.
Atletiksæsonen er delt op i en udendørs- og indendørssæson. Indendørssæsonen løber fra efter efterårsferien til påskeferien. Udendørssæsonen er fra påskeferien til efterårsferien.
Som udgangspunkt vil træningen i indendørssæsonen foregå i en hal på Østerbro. Det kan enten være i Sparta Hallen, Østerbro Idrætshus eller en skole på Østerbro. Inden hver indendørssæson tildeles salene mellem holdene og trænerne i grupperne informerer ud til grupperne, hvor træningen vil foregå.
Træningen i udendørssæsonen vil foregå på Østerbro Stadion. Enten på selve stadion, i Fælledparken eller på vores nye mini stadion ved siden af Østerbro Stadion.
Vi bestræber os på, at træningsdagene er de samme hele året. Ændringer hos de ældre kan dog forekomme.

Påklædning.
Selvom vi træner indendørs, skal man stadig have udendørs tøj med. Vi varmer ofte op med en løbetur i området. Og hvis opvarmningen ikke skal virke som nedkøling, er det altså en god ide at have varmt tøj på. Det samme gælder for udendørs sæsonen. I perioder er det nødvendigt at have overtrækstøj med, så man ikke bliver kold og får skader. Så med mindre det er meget varmt, er det en god ide at have overtrækstøj med. Med hensyn til sko kan man det første stykke tid nøjes med et par ganske almindelige løbesko. Senere kan der investeres i specialsko, så som pigsko og kastesko. Når vi træner indendørs, skal man bruge en ekstra løbesko, der ikke har været brugt udendørs. Vi anbefaler, at man ikke træner i en indendørs håndbold- eller fodboldsko, da skoen ikke er egnet til atletik pga. Den stive og flade sål.

Ferier.
Som udgangspunkt træner ungdomsafdelingen altid, dog kan der være dage vi ikke kan være i hallerne (grundet ferie/termin eller anden skoleaktivitet). Trænerne vil løbende informere om eventuelle aflysninger. I nogle grupper træner vi også i ferierne, men i de yngste grupper er der ingen træning i ferierne. I nogle grupper træner vi også i sommerferien, så formen holdes ved lige til sensommerens danske mesterskaber.

Hvordan skal man opføre sig til træning.
Når man træner og opholder sig på vores træningsområder, er der nogle regler for, hvordan man bevæger og opfører sig.
På Østerbro Stadion er der rigtig mange mennesker på stadion (også fra andre klubber og sportsgrene), og derfor er det meget vigtigt, at man bevæger og opfører sig, så man ikke er til skade og fare for sig selv og andre.
På stadion er det vigtigt, at man orienterer sig før, man går over spring- og sprintbaner, samt græsset ved spydkast og diskos/hammer buret.
Når man opholder sig på stadion og på de andre træningsområder, forventer vi, at man behandler faciliteterne og redskaberne ordentligt. Ligeledes lægger man redskaber på plads, efter man har brugt dem.
Hvis nogen bliver udsat for mobning og drilleri, beder vi jer (forældre eller den aktive) om at henvende jer til jeres træner eller ungdomschefen, som vil tage hånd om problemet. Sparta har nul tolerance overfor mobning.

Tilmelding til stævner.
Tilmelding til stævner foregår gennem trænerne. Man aftaler med sin træner om, hvilke discipliner man tilmelder sig i. Det er vigtigt, at man overholder tidsfristen, da en eftertilmelding til stævner kan være meget dyr og koster ekstra arbejde for træneren, ungdomschefen og stævnearrangøren. Eftertilmeldinger betales ikke af Sparta, men af den aktive selv. Melder man sig til transport og overnatning i forbindelse med stævnet, er denne tilmelding bindende. På enkelte ture er der en brugerbetaling. Hvis du har tilmeldt dig stævner, som indebærer en udgift for Sparta i form af transport eller overnatning, så er din tilmelding bindende. Til enkelte stævner bliver man udtaget og skal derfor ikke tilmelde sig, men vil modtage besked på mail fra holdleder/træner.
Man tilmelder sig aldrig selv til stævner uden om klubben. Regning for eftertilmelding opkræves af klubben efter stævnet.

Udeblivelser fra stævner.
Udebliver man fra stævner uanset om det er sygdom, skader eller andre årsager opkræves Sparta stadig et gebyr for afbuddet eller udeblivelsen. Ved mesterskaber opkræves Sparta et udeblivelsesgebyr, hvis man ikke melder afbud. Dette gebyr betales ikke af Sparta, men af den enkelte aktive. Evt. gebyr opkræves af klubben efter stævnet.

Dommerpligter til stævner.
Når vi deltager i stævner, er der dommerpligter. Dette gælder både vores egne stævner, og stævner afholdt af andre klubber. Der er krav om at både forældre og aktive hjælper til at afvikle disse stævner ellers kan vi ikke deltage i stævner eller afholde dem. Som forældre skal man hjælpe med min. 1 dommertjans pr. barn til vores eget stævne.

Klubdragt.
Til alle stævner skal man stille op i klubtøj. Klubtøj kan købes på Spartas Løbskontor i åbningstid: mandag til torsdag kl. 10-17 og fredag kl. 10-15.

Forældre til stævner.
Forældre er meget velkomne til at overvære børnene og de unge til stævnerne. Det er vigtigt at huske, at det er trænerne, der skal coache børnene til stævnerne – ikke forældrene. Derfor skal forældrene holde sig udenfor inderkredsen og lade træneren om at guide børnene.

Dygtige børn contra dygtige voksne.
Det er ungdomsudvalgets vision, at vi skal skabe velfungerende og motiverede ungdoms atleter, der har lyst til at dygtiggøre sig hele vejen op igennem ungdomsårene indtil voksenårene. Det er selvfølgelig dejligt, hvis Sparta kan høste en masse ungdoms medajler, men det primære formål med ungdomsårene er at forberede atleterne på at blive rigtig dygtige voksen atleter. Det betyder, at det vigtigste er, at børnene og de unge får en solid basis og grundtræning op igennem årene. I de yngste årgang går vi ikke målrettet efter at sætte danske rekorder.

Indmeldelse i klubben.
Vi har som regel en måneds prøvetid, hvor man kan komme til træning uden, at man behøver at melde sig ind i klubben. Prøvetiden er først gældende, når man tilbydes en plads på en af vores hold via ventelisten. Når prøvetiden er overstået, vil træneren tage henvendelse til forældrene og sikre at de meldes ind i klubben. Herefter forventes det at betaling af kontingent falder til tiden. Kontingent satser kan ses på Spartas hjemmeside. Betales kontingentet ikke rettidigt, kan den aktive ikke forvente at få lov til at stille op til stævner eller deltage i træningen.

Udmeldelse.
Ønsker man ikke at være en del af klubben mere, skal man informere træneren samt Spartas løbskontor, der står for registreringen af dit medlemskab.

Hjemmesiden.
Spartas hjemmeside findes på www.atletik-sparta.dk. Her findes rigtig mange oplysninger og nyheder, der har relevans for aktive såvel som forældre.

Mailliste.
Som indmeldt i klubben foregår den primære kommunikation mellem trænere/forældre/aktive via mail. Derfor er det vigtigt at oplyse trænerne om mail- adresse/adresser som skal bruges for at komme i kontakt med den aktive og forældrene..

Rabataftaler.
Som medlem af Sparta kan man få rabat på sportstøj og –sko hos Marathon Sport. Du skal blot oplyse dit medlemsnummer ved køb. Sparta får 10% rabat.

 

Forældremanual kan downloades ved at klikke

 

Hækkelober