Østerbro Stadion/ Sparta Hallen/ Langelinieskolen / NEXS / Sparta Hallen

Mandag kl. 16.30-18.15 / tirsdag kl. 16.30-18.30 / torsdag kl. 16.30-18.30 (17-18.30 vinter) / lørdag kl. 10-12 (12.30-13.30 vinter)

2006 og 2007

Spartas 12-13 års hold er 4. trin i Spartas træningsudvikling.

HOLDET HAR DESVÆRRE VENTELISTE - SE UNDER BLIV MEDLEM HVORDAN MAN BLIVER SKREVET OP TIL VENTELISTEN.

De træner 3-4 gange om ugen, så det begynder at blive svært at dyrke andre fritidsinteresser for denne gruppe.

Målsætningen for holdet:
- De skal kunne de basale bevægelsesmønstre og færdigheder (løb, spring og kast)
- Det tilstræbes, at børnene trænes alsidigt og lærer aldersrelaterede atletik discipliner.
- Fortsat korrekt indlæring af de tekniske øvelser, da denne aldersgruppe er særlig gunstig for teknisk indlæring.
- Fortsat fokus på udvikling af de unges almene koordination
- At skabe et træningsmiljø, hvor børnene har det sjovt og synes det spændende at være.
- Socialt sammenhold og positiv stemning
- Efter 2 år på dette hold at være klar til oprykning på vores 14-15 års hold
- 4. trin i Sparta træningsudvikling

Forventninger til forældre og børn:
- At de unge passer deres træning min. 3 gange om ugen.
- At de unge kommer i Sparta, fordi de har lyst til at træne og udvikle sig
- At de unge møder op i træningstøj og løbesko og er klædt på efter vejrforhold
- At man min. deltager i 5-6 stævner årligt
- At man deltager i Øst DM inde og ude
- At forældrene bakker op om de unges træning i Sparta
- At forældrene hjælper ved stævnerne og tager en dommertjans, hvis vi har brug for det

I kan forvente:
- Gode rammer for udvikling af de unge
- At vi som trænere er refleksive og tager udgangspunkt i den enkelte aktive
- Et styrket socialt sammenhold
- At Sparta tilfører trænerressourcer i det omfang, der er behov for det
- Kommunikation forgår via mail med den holdansvarlige.

Andreas Sandfeld
Andreas er ny træner i klubben, men har selv været dygtig mangekæmper, hækkeløber og kuglestøder. Desværre har skader sat en stopper for hans egen karriere. Andreas er træner hver torsdag og afløser om lørdagen.
August Hallberg
August er forholdsvis ny som træner, men har erfaring som atletikskoletræner og har været på forbundets børnetrænerkursus og deltager i vinteren 2016/2017 i ungdomstrænerkursus 1. August er selv aktiv hammerkaster på vores juniorhold. August er træner hver tirsdag og lørdag.
Charlotte Beiter Bomme
Charlotte har været ungdomstræner siden 2004 og var med til at starte 7-10 års holdet op i Sparta, da klubben besluttede at satse på vores egen fødekæde til eliten. Underviser på DAF's børnetrænerkursus og har selv tidligere være eliteatlet med 7-kamp og spring som speciale. Arbejder på fuldtid i Sparta som ungdomschef og er projektleder på Skole OL København, der har kørt siden 2009. Charlotte har ansvaret for spring i 12-13 års gruppen og er træner tirsdag, torsdag og lørdag. Fra efteråret 2018 er hun også holdansvarlig for vores unge mangekæmpere, hvor mange trænere er inde over holdet.
Jacob Hvorup
Jacob er ny træner, og han træner selv dagligt i Sparta 6-8 gange om ugen. Han var en del dette års (2017) junior E-Cup hold som vandt sølv, og han er på U20 Landsholdet. Jacob løber kort sprint og 400m hæk og har været en del af Sparta i 5 år og før det gik han i Amager Atletik Club.
Martin Bartholin Pedersen
Martin har været ungdomstræner siden 2008. Martin har selv tidligere løbet mellem/lang distance i Sparta. Han har tidligere trænet den lidt ældre løbegruppe i Sparta, men pga. arbejde og familie har han måtte skære ned i trænergerningen. Martin har gennemført adskillige ungdomskurser under DGI og flere mellem/lang kurser i DAF regi. Martin har ansvaret for løbetræningen i 12-13 års gruppen og er træner 1 gang om ugen.
Nicolai Lind Andersen
Nicolai er forholdsvis ny som ungdomstræner, men han har erfaring som træner fra vores sommer atletikskole og begynderholdet sommeren 2016. Nicolai træner selv i Sparta med fokus på de korte sprintdistancer og længdespring.