Østerbro Stadion (sommer) / Sparta Hallen (vinter - søndag)

Tirsdag kl. 16.30-18.00 / Søndag kl. 10.30-12.30

2011 og 2012

Træningstidspunkterne for træning skifter som regel omkring efterårsferien i uge 42.

Spartas 10-11 års hold er 3. trin i Spartas træningsudvikling.

HOLDET HAR DESVÆRRE VENTELISTE - SE UNDER BLIV MEDLEM HVORDAN MAN BLIVER SKREVET OP TIL VENTELISTEN.

De træner 2 gang om ugen, så der stadig er plads til at prøve andre fritids-aktiviteter. Børn skal træne alsidigt indtil 12-13 års alderen. Jo mere forskelligt de prøver i denne alder, jo bedre er det for dem på sigt.

Målsætningen for holdet:
- De skal kunne de basale bevægelsesmønstre og færdigheder (løb, spring og kast)
- Det tilstræbes, at børnene trænes alsidigt og lærer aldersrelaterede atletik discipliner.
- Korrekt indlæring af de tekniske øvelser, da denne aldersgruppe er særlig gunstig for teknisk indlæring.
- Fortsat fokus på udvikling af børnenes motorik og almene koordination
- At skabe et træningsmiljø, hvor børnene har det sjovt og spændende at være.
- Socialt sammenhold og positiv stemning
- 3. trin i Sparta træningsudvikling

Forventninger til forældre og børn:
- At børnene opfører sig ordentligt, er opmærksomme og hører efter hvad trænerne siger til dem
- At børnene kommer i Sparta, fordi de har lyst til at træne og udvikle sig
- Passe træningen 2 gange om ugen
- At børnene møder op i træningstøj og løbesko og er klædt på efter vejrforhold
- At man min. deltager i 4-5 stævner årligt
- At forældrene bakker op om deres børns træning i Sparta
- At forældrene hjælper ved stævnerne og tager en dommertjans, hvis vi har brug for det

I kan forvente:
- Gode rammer for udvikling af jeres børn
- At vi som trænere er refleksive og tager udgangspunkt i den enkelte aktive
- At vi kontakter jer, hvis jeres barn ikke har en hensigtsmæssig adfærd eller er et forstyrrende element for de andre børn og træningen
- Et styrket socialt sammenhold
- At Sparta tilfører trænerressourcer i det omfang, der er behov for det
- Kommunikation forgår via mail med den holdansvarlige.

Jonathan Sydenham
Træner for 10-11-års holdet (holdansvarlig) og 14-15-års holdet. Jonathan har gennemført DAFs børnetrænerkursus samt DAFs licenstræneruddannelse 1 (all-round atletik for de 10-13-årige) og 2 (sprint og hæk for de 14-15-årige) og DAFs licenstræneruddannelse for ungdomsløbetrænere 12-15 år. Han har en Master i idræt og velfærd fra Institut for Idræt, Københavns Universitet (2013) og diverse diplomuddannelser inkl. Basic Science of Sprinting fra USATF Campus.
Sofie Spiegelhauer
Sofie er ny træner i Sparta på vores 10-11 års hold. Hun er selv tidligere sprinter og har erfaring som træner fra vores sommer atletikskole.
Tine Lund-Bretlau
Tine har været med som træner på 10-11 års holdet siden 2020. Som ung sprang hun primært længde, trespring og kort sprint.
Viktoria Dommer
Træner på 10-11 års holdet siden 2018. Viktoria har selv været eliteatlet i Sparta og har dyrket atletik gennem 10 år, hvor hun primært har løbet kort sprint og hækkeløb. Viktoria har sat flere danske ungdomsrekorder og konkurreret i udlandet. Hun har flere års erfaring som atletikskoletræner og gymnastiktræner.