Vægtløfter
Nedenstående videoer omhandler løfteteknik i de meget anvendte vægttræningsøvelser Squat, Front Squat, Råtræk og Frivend.
Formålet er at de kan bruges af trænere og atleter i klubben som hjælp og inspiration til at opnå god løfteteknik og til dels at ensarte basisøvelser og sprogbrug i klubben.

 

Videoerne viser øvelserne med ungdomsudøvere som modeller, der løfter med en god teknik (ikke med en perfekt teknik).
Videoerne består af hovedøvelserne og deløvelser til hovedøvelserne. Alle deløvelser indeholder forklarende tekst under overskrifterne FORMÅL og FOKUS og hovedøvelserne under overskrifterne FOKUSPUNKTER og TYPISKE FEJL.
I råtræk og frivend tages udgangspunkt i løft fra hæng, da det er noget lettere at udføre end løft fra gulv, og det man skal starte med at lære. Når man har opnået en god teknik i løft fra hæng, kan man evt. gå videre til løft fra gulv under kyndig trænervejledning.
Squat-Øvelser:

Squat-side

Squat-forfra

Squat-bagfra

Front Squat-side

Front Squat-forfra

Front Squat-bagfra

Squat deløvelse – Goblet Squat

Squat deløvelse – Squat m. skive

Squat deløvelse – Træk Squat

 

Råtræk-Øvelser:

Råtræk-side/forfra

Råtræk deløvelse – Armføring fra knæ

Råtræk deløvelse – Hop fra hofte

Råtræk deløvelse – Træk balance

Råtræk deløvelse – Løft fra hofte

 

Frivend-Øvelser:

Frivend-side/forfra

Frivend deløvelse – Armføring fra hofte

Frivend deløvelse – Hop fra knæ