Figuren viser hvordan Spartas atletik afdeling er bygget op.Sparta-model-2016-(1)