spartacometslogo

 

I Sparta er talentudvikling både forsknings- og erfaringsbaseret, og vi udfordrer status quo i søgen efter optimering.

Ungdomsudvalget har derfor valgt at nedlægge Sparta Comets, til fordel for et bredere tilbud, der skal ramme hele bredden i vores 14-17 års træningsgrupper.

 

Hvad er Sparta Comets ?

Sparta Comets er en udvalgt skare af talenter, til hvilke der er afsat en pulje penge. P.t. bliver disse brugt på tøj, foredrag og støtte til træningslejr. Sparta Comets har kørt siden 2012. Over de 4 år har vi et frafald af atleter fra Sparta Comets på mere end 55%.

 

Talentidentifikation

Talentidentifikation er en multifacetteret proces. Både fysiske, tekniske og psykologiske faktorer, såvel som miljøet spiller en afgørende rolle. Når man snakker talentidentifikation er det potentiale vi prøver at spotte, men ofte er det blot de nuværende kapaciteter vi evaluerer.

Derfor er det en nær umulig opgave tidligt at identificere de atleter, der har potentialet til at gå hele vejen. Det er den konklusion vi også internt er kommet frem til, og som vi derfor nu handler på. Billedet er et andet, når vi taler om juniorer, og derfor omfatter dette ikke New Generation.

Et andet aspekt er, at vi er fortalere for en langsigtet udvikling af vores atleter, og derfor bør fokus ikke være resultatbaseret som ungdomsatlet – dette er også et budskab vi ønsker at sende.

 

Hvad ser vi som vores primære talentudviklingsindsats?

Vores største force som talentudviklere er vores trænere og bredde. Vi har en trænerbesætning, der enten eller både er akademisk uddannede og/eller har masser af års erfaring indenfor talentudvikling. Derudover er bredden Spartas største fordel som talentudvikler. I Sparta er det ligegyldigt hvilken disciplin du vælger at specialisere dig i; du har altid ligesindede i samme alder af begge køn, der sikrer dig god sparring og et solidt socialt netværk, der er med til at fastholde de allerbedste. Vi fostrer eliten i bredden, og arbejder individuelt med hver enkelt atlet for at give dem de bedst mulige forudsætninger for at nå deres potentiale på langt sigt.

 

Hvad kan vi med de omdirigerede midler forbedre i talentudviklingsarbejdet?

De ekstra midler ønsker vi at bruge på et større udbud af foredrag, som skal være tilgængelige for bredden. Dette sikrer alle de bedste forudsætninger for at nå deres individuelle topniveau – det være sig national- eller international elite.

Vi ønsker at tilknytte en fast behandler til træning af skadede atleter, for at sikre kompetent varetagelse af denne opgave, som trænerne ikke ellers i den daglige træning har det store overskud til at varetage, ej heller den kliniske ekspertise.

 

 

For mere information kontakt

Charlotte Beiter Bomme, ungdomschef, mobil 21 27 07 48, [email protected]